Laura de Castellet ens acosta el paisatge sonor altmedieval

  Laura de Castellet investiga i recupera sons de l’edat mitjana. Les seves fonts són la documentació, els jaciments i els museus. El seu mètode és l’arqueologia experimental: fabrica instruments com ho feien els artesans d’aquella època. Imparteix tallers...