Socis implicats

Socis col·laboradors

UB, CD66, UPVD, UdL

Data

12/2019-5/2021

Documents

  • 100% 100%

Per a desenvolupar la innovació digital són necessàries dues fases:

  1. Creació d’una plataforma virtual que albergarà la documentació relativa a la Catalunya carolíngia, amb reproducció fotogràfica de documents originals i recreació cartogràfica (espacial i temporal) d’aquest període històric. La documentació publicada en diversos volums (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), fins ara d’accés reservat als especialistes, estarà disponible per als investigadors i usuaris de tot el món, en accés obert i sota llicència Creative Commons (open science). A més de la tasca de passar del suport analògic al digital, la plataforma virtual comptarà amb uns requisits propis i innovadors que potenciaran i complementaran la informació publicada:
  • Com a mesura de preservació del patrimoni immaterial carolingi, hi haurà disponible la reproducció fotogràfica del document original.
  • A partir de l’explotació de les dades topogràfiques, es crearan representacions cartogràfiques, de manera que l’usuari pugui dominar el paisatge carolingi.

Aquests dos nous valors afegits contribueixen al fet que el patrimoni immaterial sigui visible i tangible per a l’usuari.

  1. L’explotació de les dades recollides en aquesta documentació donarà com a resultat un instrument innovador potent que es podrà aplicar a la recerca social pluridisciplinària (es podran usar en estudis d’antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials). Els resultats del projecte seran extensibles a problemes i desafiaments actuals: canvi climàtic, aparició i desaparició de cultius, mobilitat social, accidents geometeorològics, etc. Aquestes dades tindran, doncs, un interès especial per als gestors de la planificació territorial.