Socis implicats

Socis col·laboradors

IEC, UB, CD66, UPVD

Data

01/2021-04/2022

Documents

  • 100% 100%

CATCAR vol convertir la documentació històrica en experiències tangibles, didàctiques i lúdiques, que permetin fer de la història —i, en concret, de la relativa al període carolingi— una proposta atractiva i comprensible per a les aules i també una alternativa d’oci cultural. Així doncs, CATCAR idearà tres accions dirigides al públic escolar i als ciutadans en relació amb aquest espai transfronterer:

  1. Creació d’una experiència immersiva multimèdia, a partir de la fabricació de productes innovadors basats en tecnologia avançada, com ara la realitat augmentada (AR), elements tridimensionals (3D) i artefactes d’il·lusió òptica.
    • Organització d’itineraris basats en la Catalunya carolíngia per a poder difondre el patrimoni immaterial, històric i cultural in situ. Aquestes experiències interactives consistiran en gimcanes geolocalitzades realitzades en espais oberts, de manera grupal o individual, amb el suport de tecnologia mòbil (Android o IOS).
      • Creació d’aplicacions didàctiques i lúdiques sobre la Catalunya carolíngia com a suport de les activitats proposades i vinculades amb el pla docent de les assignatures de ciències socials impartides a tots dos costats dels Pirineus.

      CATCAR té per objectiu promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, els centres de recerca, les escoles tècniques i les empreses de fabricació digital per a facilitar la transferència del coneixement sobre la Catalunya carolíngia.