CATCAR: Patrimoni digital al servei de la innovació social és un projecte de cooperació transfronterera, innovador en l’àmbit del patrimoni immaterial. L’objectiu del programa és posar a l’abast de tothom el món carolingi (segles VIII-X) gràcies a la tecnologia: continguts multimèdia, cartografia digital, eines de ludificació i altres elements de realitat augmentada. Aquest és un període històric que ha prefigurat la construcció de l’actual Unió Europea.

Catalunya disposa d’un dels fons documentals d’aquesta època més rics d’Europa. CATCAR elaborarà una plataforma virtual d’accés obert i altres productes d’innovació digital que permetran recrear la societat i el paisatge de la Catalunya carolíngia.

 

Els objectius de CATCAR són:

Preservar la documentació carolíngia en format digital, patrimoni immaterial imprescindible per a conèixer l’origen de la Catalunya actual i la construcció de l’Europa occidental.

Convertir la documentació en experiències tangibles, didàctiques i lúdiques, que permetin fer de la història —i, en concret, la relativa al període carolingi— una proposta atractiva i comprensible, a les aules i també com a alternativa d’oci cultural.

Posar aquesta documentació a l’abast de tothom que tingui interès en aquest període històric.

Fer accessible aquesta documentació —fins ara d’accés restringit— per a ampliar estudis en antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials. Els resultats d’aquests treballs seran extensibles a problemes i desafiaments actuals, com el canvi climàtic, l’aparició i la desaparició de cultius, la mobilitat social o els accidents geometeorològics, temes que tenen un interès especial per als gestors de la planificació territorial.

Promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, els centres de recerca, les escoles tècniques i les empreses de fabricació digital per a facilitar la transferència de coneixement.