ZIMMERMANN, Michel, Naissance de la Catalogne (VIIIᵉ-XIIᵉ siècle), Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2019, 553 p.

Durant una fructífera carrera, amb desenes d’articles i diverses obres que s’han convertit en referències, Michel Zimmermann ens dona la seva obra de maduresa. Aquesta Naissance de la Catalogne és oportuna per a recordar-nos que «Catalunya existeix» (segon paràgraf del llibre!) com a «producte de la història», i que l’historiador troba, en les seves riques fonts conservades, una informació gairebé única per a estudiar i entendre l’aparició i l’afirmació de Catalunya en el panorama europeu, com a territori, com a entitat política sobirana i com a comunitat humana conscient de la seva pròpia identitat.

Després d’un resum de les principals fases de la història de l’àrea futura de Catalunya, Zimmerman desplega el seu estudi segons una sèrie d’eixos temàtics, que caracteritzen la gènesi de Catalunya. Aquests eixos parteixen d’altres treballs seus anteriors (recordarem aquí el recull En els orígens de Catalunya. Emancipació política i afirmació cultural, del 1989) que l’autor enriqueix i desplega en el temps i l’espai, sempre basats en l’estudi de les fonts: de les 1681 notes a peu de pàgina, la gran majoria fa referència a documents dels arxius catalans —sovint editats, però de vegades encara inèdits. És, per tant, segons entenem una obra «de primera mà», un treball real de recerca històrica i no una recopilació o una reunió d’obres anteriors.

Aquesta obra densa, rica i il·lustrada amb centenars d’extractes de textos i citacions de documents arriba al lector com la culminació de les investigacions realitzades durant gairebé mig segle, en un escrit exigent, sempre matisat, ric en exemples, prudència i aclariments també. L’autor no cau en cap moda, ni en la facilitat del llenguatge, no defuig de cap definició conceptual i metodològica necessària, per la qual cosa —potser sobretot i, fins i tot, abans de les seves aportacions històriques reals— aquest llibre val com a model de recerca i reflexió. És l’obra que s’esperava d’aquest gran historiador de Catalunya, un bell i gran llibre, ple d’idees i rigor, per a posar com a exemple.

 

Aymat Catafau
Université de Perpignan Via Domitia