El dimecres 26 de febrer va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) l’homenatge a Ramon d’Abadal i de Vinyals (1888-1970) en el cinquantenari de la seva mort. Abadal va especialitzar la seva recerca en els segles IX i X, l’època que s’identifica amb el naixement de Catalunya. La seva voluntat d’editar tots els documents dels comtats catalans fins a l’any 1000 va fer possible la publicació de l’obra Catalunya carolíngia.

Recuperem algunes de les intervencions de l’homenatge celebrat a l’IEC.

 

Més informació sobre la figura de Ramon d’Abadal

Feliu, Gaspar. «Ramon d’Abadal: la tenacitat en el treball de base». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics [en línia], núm. 22 (2011), p. 157-183. <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000178/00000075.pdf> [Consulta: 29 abril 2020]. DOI 10.2436/20.1001.01.70.

 

Selecció de la bibliografia de Ramon d’Abadal

Abadal i de Vinyals, Ramon d’. Catalunya carolíngia. Vol. II: Els diplomes carolingis a Catalunya: Primera part. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1926-1950. [La segona part va aparèixer el 1952.]

Catalunya carolíngia. Vol. III: Els comtats de Pallars i Ribagorça. 2 vol. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1955.

Els primers comtes catalans. Barcelona: Vicens Vives, 1958.

Dels visigots als catalans. Vol. I: La Hispània musulmana i la Catalunya carolíngia. Edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó. Barcelona: Edicions 62, 1969.

Dels visigots als catalans. Vol. II: La formació de la Catalunya independent. Edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó. Barcelona: Edicions 62, 1970.

Catalunya carolíngia. Vol. I: El domini carolingi a Catalunya: Primera part. Edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1986.

Els temps i el regiment del comte Guifred el Pilós. Sabadell: Ausa, 1989.