Amb la publicació d’Els comtats d’Urgell, Cerdanya i Berga, tom VIII de la col·lecció «Catalunya Carolíngia» (Barcelona: IEC, 1926-2020), l’Institut d’Estudis Catalans acaba el projecte endegat per Ramon d’Abadal fa justament cent anys. Estructurat en toms que abasten un o diversos comtats, el programa de recerca ha anat recollint i publicant tota la documentació catalana anterior a l’any 1000. Aquest material és ara la base de CATCAR. En parlem en la notícia següent, que completem amb un article signat per Jaume de Puig, publicat al darrer número de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans – Facultat de Teologia de Catalunya), sobre la història del projecte.

El tom VIII de la col·lecció «Catalunya Carolíngia» ha estat a cura de Ramon Ordeig i Mata, que ha col·laborat també en alguns dels toms anteriors. A més del pròleg dels directors actuals de la col·lecció, Gaspar Feliu i Josep M. Salrach, membres de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, i de l’estudi introductori del curador, el tom dona notícia d’un total de 908 documents. L’edició es completa amb mapes que localitzen els principals llocs esmentats en els documents i un acurat índex alfabètic de noms de persona i de lloc.

Amb aquest darrer tom es clou l’edició de documents, i ara es treballa en l’elaboració de dos toms més: el tom IX, d’apèndix, epigrafia i correccions, i la segona part del tom I, d’introducció general a l’obra.

Una col·lecció que va néixer fa un segle

El programa va néixer fa cent anys, impulsat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC; la seva llarga durada es deu sobretot a la dificultat de l’empresa, però també als entrebancs polítics i econòmics que ha hagut de superar, especialment durant la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil i el franquisme.

Coincidint amb el centenari del projecte, Jaume de Puig, responsable de CATCAR, analitza la història de la recerca que va iniciar Ramon d’Abadal, els obstacles que ha hagut de superar i la importància d’haver-la assolit amb èxit. Podeu llegir l’article aquí.