CATCAR és un projecte de cooperació transfronterera, innovador en l’àmbit del patrimoni immaterial. L’objectiu del programa és posar a l’abast de tothom el món carolingi (segles VIII-X) gràcies a la tecnologia: continguts multimèdia, cartografia digital, eines de gamificació i altres elements de realitat augmentada. Aquest és un període històric que prefigura la construcció de l’actual Unió Europea.

Catalunya disposa d’un dels fons documentals d’aquesta època més rics d’Europa. La documentació referent a aquests comtats fins a l’any 1000 ha estat publicada en el si de la col·lecció «Catalunya Carolíngia» (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), en vuit volums. Es tracta d’un total de divuit toms que reuneixen més de sis mil documents de l’àmbit del dret públic i, sobretot, del dret privat (testaments, vendes, donacions o permutes), que permeten conèixer l’evolució de la societat, la política, l’economia i la cultura de l’època.

CATCAR digitalitzarà els documents, que estaran disponibles per a la consulta en una plataforma virtual d’accés obert i amb llicència Creative Commons. En una segona fase, tot aquest patrimoni es transmetrà a la ciutadania i als centres educatius a través de la tecnologia.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és cap de fila del projecte i compta amb cinc socis més: l’Institut Méditerranéen d’Études et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR), la Universitat de Barcelona (UB), el Département des Pyrénées-Orientales (CD66), la Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) i la Universitat de Lleida (UdL), com a soci associat.

 

 Acte de presentació de CATCAR

El Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, acollirà el dimecres 5 de febrer la presentació del projecte CATCAR: Patrimoni Digital al Servei de la Innovació Social.

L’obertura de l’acte, a les 10 h, comptarà amb la intervenció de representants dels socis del projecte: Hermeline Malherbe, presidenta del Département des Pyrénées-Orientales; Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Bernard Fourcade, president de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales i president de l’Institut Méditerranéen d’Études et Recherche en Informatique et Robotique; Mercè Puig, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, i Martin Galinier, vicepresident de la Université de Perpignan Via Domitia i director del centre de recerca CRESEM.

Després de l’obertura es donaran a conèixer les accions de CATCAR i es presentarà un balanç de la cooperació transfronterera que s’ha portat a terme des del 2007.

El discurs de cloenda anirà a càrrec de Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i de Xavier Bernard-Sans, director general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.