El darrer mes de març, el Ministère de la Culture de França va publicar el número 142 de la revista Culture et Recherche. En aquesta edició, centrada en els desafiaments de la recerca cultural francesa a Europa i les grans evolucions vinculades a les maneres de transmissió dels coneixements i a les dinàmiques territorials, CATCAR n’ha estat protagonista.

La publicació, titulada «La recherche culturelle et l’Europe», conté l’article: «Interreg, pour une recherche et création transfrontalière». Escrit per Marie Landelle, directora de Patrimoines del Conseil départemental des Pyrénées-Orientales i membre del projecte, el text destaca la plataforma virtual de CATCAR que pretén integrar un dels fons d’arxiu per al període carolingi més rics d’Europa. «Els resultats d’aquests treballs seran extensibles a desafiaments actuals, com l’evolució del clima, els accidents geoclimàtics, les mocions socials, etcètera», manifesta Landelle.

L’article subratlla les eines digitals innovadores i els continguts desmaterialitzats per permetre l’accessibilitat de la recerca a tota mena de públic. Així mateix, a banda de fer-se ressò sobre l’aplicació lúdica o l’experiència immersiva inaugurada recentment, posa sobre la taula la «voluntat de reforçar els vincles entre territoris amb una història mil·lenària comuna» que ha distingit el projecte.

Si voleu llegir el text sencer, podeu descarregar la publicació en aquest enllaç.