CATCAR va començar a preparar-se el setembre del 2017. No va ser fins vint-i-sis mesos després, el desembre del 2019, que va néixer de forma oficial i va tenir lloc l’inici de l’execució del projecte. Des d’aleshores han passat trenta mesos, durant els quals s’han digitalitzat més de 5.000 documents que ara estan disponibles en una plataforma virtual, s’han elaborat dues aplicacions web, una de didàctica i una de gamificada, dues experiències interactives, s’han publicat 105 notícies, s’han dut a terme vint-i-sis entrevistes… En definitiva, un seguit d’accions que han dibuixat un recorregut extraordinari basat en la cooperació transfronterera.