El domini carolingi a Catalunya

L’origen del domini carolingi a Catalunya se situa al segle VIII. Hispània estava en mans dels musulmans, que, a partir del 711, havien conquerit la major part de la península Ibèrica sense trobar gaire resistència. L’any 732 van decidir atacar cap al nord, el...